Integritetspolicy

Vi på OneMed Sverige AB (”OneMed”) är måna om att hantera personuppgifter på ett tryggt sätt och vill att våra kunder ska känna sig trygga med hur vi hanterar deras personuppgifter. Nedan följer vår integritetspolicy och information om dina rättigheter som brukare, kund eller som på något sätt är användare av OneMeds system. Om du har några frågor kring OneMeds hantering av personuppgifter så är du välkommen att kontakta dpo@onemed.com.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

OneMed: Inga personuppgifter utöver cookies, som ni kan läsa mer om längre ner samt i vår cookiepolicy som ni hittar i det nedre vänstra hörnet, behandlas eller samlas in via denna hemsida.

OneMeds webshop: Användarens namn, e-postadress och uppgifter om vilken sjukvårdsenhet användaren tillhör. Därutöver behandlas även personuppgifter när beställningen gällen en enskild brukare i form av namn och adress.

Guide: Användarens namn, e-postadress och uppgifter om vilken sjukvårdsenhet användaren tillhör. Därutöver behandlas även personuppgifter när beställningen gällen en enskild brukare i form av namn, adress, personnummer, uppgifter om hjälpmedelsområde, uppgifter om förskrivna hjälpmedel och vidtagna behandlingsåtgärder, samt i vissa fall telefonnummer.
I de fall en minderårig person är brukare, så kan vårdnadshavares namn och personnummer behandlas, om det önskas.

Vårdtagarportalen (även kallat HDWS): Individens namn, adress, personnummer, uppgifter om hjälpmedelsområde och uppgifter om förskrivna hjälpmedel. Samt i de fall Individen väljer det; telefonnummer och e-postadress.

I de fall en minderårig person är brukare, så kan vårdnadshavares namn och personnummer behandlas, om det önskas.

OneWound: Användarens namn, e-postadress, uppgifter om vilken sjukvårdsenhet användaren tillhör samt chatt och chatthistorik och loggar kring användarens aktivitet. Därutöver behandlas även personuppgifter tillhörande den vårdtagare användaren registrerar i verktyget i form av namn, födelsedata, vårdplats samt information som diagnos, omvårdnadsåtgärder, allmäntillstånd, specialistkontakt, sårbilder, sårinformation, chatthistorik, behandlingsplaner och loggar av förändring kring informationen. Detta är beroende kring hur mycket personuppgifter som användaren anger när de registrerar vårdtagaren i verktyget.

OneLearn: Deltagarens namn, mailadress, arbetsplats, avdelning och arbetsroll.

Totalförsvar: Användarens namn, e-postadress och vilket företag användaren tillhör. Vid kontakt via kontaktformuläret behandlas de personuppgifter som du lämnar i formuläret. Detta inkluderar för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer. Kontaktformuläret innehåller en fritextruta; ange inga personuppgifter som inte är relevanta till ditt ärende då dessa också kommer att behandlas av OneMed.

När OneMed behandlar personuppgifter på uppdrag av vårdgivaren så är vårdgivaren personuppgiftsansvarig och OneMed personuppgiftsbiträde. När en brukare har registrerat en fullmakt hos oss är OneMed personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i form av namn och personnummer tillhörande fullmaktstagaren.

Vid kontakt med OneMeds kundservice behandlas personuppgifter i det system som man tar kontakt via; e-post, telefonsystem eller chatt. Där behandlas de personuppgifter som uppges till kundservice.

Vid kontakt via e-post använder OneMed Microsoft Outlook som e-postklient. OneMed använder servrar i Europa/EES, men då Microsoft är baserat i USA kan detta leda till en tredjelandsöverföring av personuppgifter då de behöver följa lagar och domstolsbeslut i ursprungslandet, t.ex. CLOUD Act.

 

Vad använder vi personuppgifter till?

OneMed levererar medicinskt förbrukningsmaterial och som en del i orderläggningen registrerar kunderna sina brukares personuppgifter i vårt system. Dessa uppgifter behandlas sedan av oss i syfte att uppfylla de tjänster som kunden har kontrakterat oss att genomföra. OneMed behandlar även personuppgifter i syfte att kunna identifiera användare vid inloggning samt säkerställa användarens behörighet för programvarornas olika funktioner.

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Kundens data lagras så länge det finns ett gällande avtal mellan kunden och OneMed eller när det finns en annan grund för denna lagring, exempelvis bokföringslagen. När kundens data inte längre ska lagras av OneMed så avidentifieras eller raderas uppgifterna. OneMed kan även avidentifiera eller radera personuppgifter vid en annan tidpunkt om kunden ger särskilda instruktioner om detta.

 

Kontaktpersoner

Vid direkt kontakt med OneMeds kommersiella team behandlas kontaktpersoners personuppgifter då OneMed har ett berättigat intresse för att bibehålla eller upprätta och utveckla en affärsrelation med sina kunder eller potentiella kunder.

De personuppgifter som kan behandlas är: Namn, e-mailadress, telefonnummer, befattning, företag och adress till företaget.

Personuppgifterna behandlas i det system man har kontakt via, t.ex. e-post, samt i det system som det kommersiella teamet sparar kontaktuppgifter.

Befintliga kunder: Personuppgifterna sparas under tiden ett befintligt avtal finns och kan sparas upp till ett år efter avtalet upphört. Får OneMed vetskap om att en kontaktperson inte längre finns kvar hos kunden så raderas uppgifterna.

Potentiella kunder: Personuppgifterna sparas under 6-12 månader från och med insamlandet, såvida det inte under denna tidsperiod har utvecklats en affärsrelation mellan OneMed och den potentiella kunden som kan motivera en längre lagringstid.

 

Automatiska utskick

Då OneMed är återförsäljare av produkter som kräver säkerhetsdatablad så är det viktigt att OneMed har möjlighet att kontakta korrekt person för att distribuera dessa. För detta använder OneMed sig av Intersolias tjänst iDistributor.

OneMed har en rättslig förpliktelse att skicka säkerhetsdatablad enligt Reach-förordningen. De kontaktuppgifter ni anger vid beställning kommer att delas med Intersolia Sweden AB, org. 556701-8576, för att säkerställa att säkerhetsdatabladet hamnar hos korrekt person.

 

Publicering av personuppgifter

Vid de fall OneMed medverkar under diverse evenemang, görs det för att stärka sin roll som distributör av förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning, visa sitt arbete mot en mer hållbar sjukvårdssektor genom att demonstrera delar av sortimentet, att kunna konversera med besökare och även stärka OneMed som varumärke och öka vetskapen om OneMed som företag. För att marknadsföra OneMed enligt ovan så publicerar OneMed information om evenemang på externa och interna kommunikationskanaler, exempelvis hemsida och LinkedIn. I dessa publikationer kan dina personuppgifter komma att publiceras.

De personuppgifter som kan komma att publiceras är namn, företag och titel, bild- och ljudupptagningar samt citat.

 

Säkerhetsåtgärder

OneMed strävar alltid efter att hålla en hög säkerhetsnivå med hänsyn till de särskilda risker som är förenade med behandlingen av personuppgifter och graden av känslighet för de uppgifter som behandlas. OneMed arbetar kontinuerligt med informations- och IT-säkerhet för att förebygga och förhindra obehörig åtkomst så att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt i enlighet med våra riktlinjer.

OneMed säkerställer att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta sekretess för sådan behandling eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt.

 

Kundens rättigheter

Som kund har du rätt att komplettera eller uppdatera uppgifter som saknas och är relevanta samt att få felaktig information om dig rättad. Om du exempelvis vill be om ett registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter kan du kontakta vår kundservice. Denna rätt har även den som har personuppgifter registrerade hos OneMed i anslutning till en fullmakt, d.v.s. fullmaktstagaren. I dessa fall ska fullmaktstagaren själv lämna in en begäran om exempelvis rättning till OneMed.

Du har även rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
E-post: IMY@IMY.se
Telefonnummer: 08-657 61 00

 

Cookies (kakfiler)

En cookie (kakfil) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. OneMed använder cookies på samtliga hemsidor för att förbättra och förenkla ditt besök.

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

Du kan läsa mer om cookies i vår cookiepolicy genom att klicka på den lilla ikonen i det nedre vänstra hörnet på sidan. Här kan du välja att godkänna samtliga cookies eller välja att specificera vilka syften som du samtycker till.