Bli en del av vårt team

Se våra lediga jobb och läs mer om oss som arbetsgivare på vår karriärsida
 

Om OneMed

OneMed Sverige, som bildades 2006, levererar tjänster, stödsystem och produkter till hälso- och sjukvården i Sverige.

Vi är en av Sveriges ledande distributörer inom medicintekniska produkter och tjänster med cirka 350 medarbetare på fyra platser i Sverige – Malmö, Göteborg, Danderyd samt Härnösand.

Med produkter från ett stort antal leverantörer erbjuder OneMed cirka 50 000 produkter som täcker hela hälso- och sjukvårdens behov av förbrukningsmaterial och utrustning. OneMed erbjuder också tjänster som är framtagna för att underlätta för vård- och omsorgspersonal att uppnå en bättre vårdkvalitet och en sänkt totalkostnad. Exempel på sådana tjänster är beslutstödet Guide och OneWound – OneMeds sårbehandlingsprogram. Tjänsteutbudet omfattar också effektiv logistik och säker lagerhantering.

OneMed Sverige är en del av Asker Healthcare Group. Asker är en partner till vårdgivare i Europa, och tillhandahåller medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Asker utvecklar och förvärvar ledande företag som stödjer hälso- och sjukvården med att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Koncernen har 2 100 anställda i 14 länder och omsätter 11 miljarder kronor.

Ansvar och hållbarhet genom hela värdekedjan

OneMed tar ansvar genom att se till att produkter tillverkas under goda förhållanden, att transporter lämnar ett så litet miljöavtryck som möjligt och genom ett kvalitetstänk som utgår från arbetssätt och processer, miljöpåverkan och socialt ansvarstagande. Vi arbetar med många verktyg för att uppnå detta – exempelvis ökar vi antalet lastbilar som drivs med RME100 (rapsbränsle), vi kan klimatkompensera som en del av avtal och vi ställer högre krav på våra leverantörer.

Internt följer allt arbete certifierade kvalitetsledningssystem som täcker marknadsföring, försäljning och distribution av medicinsk utrustning samt produktion och service av sådan utrustning. OneMed är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Ägarstruktur och ledning

OneMed Sverige är en del av Asker Healthcare Group vars huvudägare är Nalka. Nalka delar ursprung med Inter IKEA genom sin ägare, Interogo Holding AG och är en engagerad investerare med starka värderingar och ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Övriga ägare är Sjätte AP-fonden, en svensk statlig pensionsfond som integrerar hållbarhetsfrågor i sin investeringsverksamhet, den finska pensionsfonden Ilmarinen som strävar efter att uppnå koldioxidneutralitet med sina placeringar samt ledningen för Asker Healthcare Group.

VD för OneMed Sverige är sedan 2021 Robert Schmidt.