Coronapandemin har skapat ökad medvetenhet

Picture
Rutiner, riskbedömningar och kontroller har varit avgörande vid inköp av de produkter som har varit så efterfrågade nu under coronapandemin. För OneMeds del handlar det om att klara högt ställda kvalitetskrav samtidigt som efterfrågan har exploderat

CE-märkning av medicintekniska produkter och skyddsutrustning är ett krav. OneMed har också bedömt produkternas funktion.

– Vi har utvärderat både certifikat och produkter, säger Catharina Persson som är Category Director, vilket betyder att hon ansvarar för sortimentet. Ibland har det varit mycket bristfällig dokumentation som vi inte släpper igenom och andra gånger har vi valt att kontakta en organisation som verifierar att produkten uppfyller kraven med avseende på säkerhet, så kallad Notified Body.

Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG-direktiven. Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Det finns två regelverk att ta hänsyn till – PPE, förordningen för personlig skyddsutrustning, när utrustningen är tänkt att skydda bäraren och MDD, medicintekniska direktivet, när man ska skydda patienten. Standarderna omfattar bland annat andningsskydd, munskydd, ögonskydd, medicinska handskar, skyddshandskar, operationskläder och skyddskläder.

– Vi har lagt enormt mycket tid på kvalitetssäkring eftersom det så viktigt att personal i vård och omsorg skyddas. De får inte bli smittade och det är därför det är så viktigt att vi vet vad vi håller på med. Många av oss är sjuksköterskor med både vårderfarenhet och gedigen kunskap om sortimentet. Nu är uppgiften att köpa in och leverera kvalitetssäkrade produkter. Det är ett teamwork och vi kan också märka av en ökad medvetenhet när det gäller att personal inom vård och äldreomsorg har tillgång till, och instruktioner för, den skyddsutrustning som behövs.

OneMeds leverantörer finns i Asien, men också här i Europa där stängda gränser blev ett problem. Lokala leverantörer kunde bidra med vissa produkter men när tillgången inte motsvarade efterfrågan handlade det för OneMeds del om att tillsammans med sina kunder undvika hamstring.

Ytterligare en aspekt när det gäller inköp är produktionsvillkor. OneMeds leverantörer skriver under och arbetar efter en uppförandekod, som reglerar att produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden. Regelbundna besök görs för att säkerställa att koden efterlevs, det gäller inte minst i riskländer. Utöver produkter från många olika leverantörer har OneMed två egna varumärken (evercare och SELEFA). Även denna tillverkning inspekteras regelbundet av certifierade revisorer.

– Kraven i upphandlingar ökar, säger Catharina Persson. Det gäller inte minst miljöaspekter, vilket får betydelse för oss i diskussioner med våra leverantörer.

Hon understryker också vikten av att satsa på innovativa och högkvalitativa produkter och hjälpmedel, och att sprida kunskap för att uppnå förbättrade vårdresultat. Ett sådant område är att – med hjälp av utbildning och rätt produkter – korta läketiden för svårläkta sår, vilket också leder till lägre totalkostnad.

Fler nyheter

exclamation

Du använder en gammal webbläsare. För att kunna nyttja alla funktioner i vår webbshop, så rekommenderar vi att du uppgraderar. Vi stödjer Internet Explorer version 9 och uppåt, Mozilla Firefox version 9 och uppåt, samt Google Chrome och Apple Safari.