Uppdatering gällande Covid-19:s påverkan på den globala marknaden för skyddsmaterial

Covid-19 har drabbat vårt samhälle genomgående och det mänskliga lidandet har varit stort. Belastningen på hälso- och sjukvården har varit extrem och vårdpersonal gör varje dag fantastiska insatser. En konsekvens av pandemin är även att efterfrågan på skyddsprodukter har ökat med upp till fem gånger det normala och inneburit en mycket stor brist på skyddsmaterial globalt.

Vi på Onemed har gjort vårt yttersta för att bistå våra kunder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen med leveranser av Covid-19-kritiska skyddsprodukter. Under våren har vi levererat volymer som är tre till fyra gånger högre än normalt och våra medarbetare fortsätter sitt arbete för att säkra så stora leveranser som möjligt även framgent.

Pandemin har satt enorm press på den globala marknaden för skyddsutrustning, vilket har resulterat i att våra kunder har upplevt inköpskostnader som i vissa fall stigit långt över det normala. Orsaken till detta är att den globala efterfrågan på skyddsprodukter ökat exceptionellt och att efterfrågan vida överstigit den globala tillgången. Detta har resulterat i en brist på råvaror och arbetskraft i tillverkande länder och andra kostnader för att skala upp och ställa om produktion, vilket i sin tur har drivit upp marknadspriserna.

Endast kostnadstäckning på direkt Covid-19-relaterade produkter 

För att möta denna utveckling beslutade vi i februari, när vi såg risken för att även Europa skulle kunna drabbas hårt av Covid-19, att inte dra nytta av situationen. Vårt fokus är, och har varit, att hjälpa våra kunder inom sjuk- och äldrevården att få fram sjukvårdsmaterial. Vi har löpande justerat ner marginaler på Covid-19-relaterade produkter och den 7 april tog vi ett steg till och informerade våra kunder om beslutet införa endast kostnadstäckning för direkt Covid-19-relaterade produkter. Sedan dess har vi, till våra kunder, endast fört vidare samma belopp (öre-per-öre) som de tillverkande producenterna har höjt sina kostnader med. Endast kostnadstäckning för direkt Covid-19-relaterade produkter gäller tills vidare men vi kommer under hösten att föra en dialog med våra kunder gällande återgång till avtalsenlig prissättning.

Framtida beredskap

Den pågående pandemin har synliggjort vår samhällskritiska roll och vikten av att vi och andra etablerade aktörer finner samarbeten.

Trots att vi levererat långt större volymer än vanligt av skyddsprodukter är vi ödmjuka inför det faktum att behoven och efterfrågan varit än större. Vi ser att vi har en roll att spela på alla våra marknader även i efterdyningarna av denna globala pandemi då stater, myndigheter och företag gemensamt skall säkra och förbättra tillgängligheten av skyddsprodukter vid kriser i framtiden” säger Johan Falk, koncernchef OneMed.

Situationen i de olika länderna skiljer sig åt. I Sverige samarbetar vi främst med Socialstyrelsen, FMV, MSB samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I Norge är vi en aktiv part i att bygga upp ett nationellt beredskapslager tillsammans med Helse Sør-Øst. I Finland arbetar vi med universitetssjukhusen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg och i Nederländerna arbetar vi med Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

Vi kommer fortsatt kämpa tillsammans med våra partners för att säkra så stora volymer som möjligt av Covid-19-artiklar till sjukvården i Sverige och Europa och vi uppskattar den konstruktiva dialogen vi har med både kunder och leverantörer i denna tuffa tid.

Fler nyheter

exclamation

Du använder en gammal webbläsare. För att kunna nyttja alla funktioner i vår webbshop, så rekommenderar vi att du uppgraderar. Vi stödjer Internet Explorer version 9 och uppåt, Mozilla Firefox version 9 och uppåt, samt Google Chrome och Apple Safari.