Ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral

Under våren har OneMed och SKL Kommentus Inköpscentral, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), ingått ett ramavtal. Det är ett tillfälligt ramavtal för bristvaror till kommunernas vård- och omsorgsverksamheter under coronapandemin med syfte att öka inflödet av ett antal förbestämda bristprodukter till kommunerna.

Avtalet, som tecknades den 16 april, gäller sourcing, lagerhållning, distribution och fakturering av ett antal varor som det råder brist på inom kommunernas vård- och omsorgsverksamheter. Ramavtalet omfattar munskydd, visir, förkläden, handskar, handdesinfektion och ytdesinfektion och innebär att inköpscentralen samordnar inköpen av varorna, som sedan alla Sveriges 290 kommuner kan beställa. Syftet med upplägget är att möjliggöra effektivare samarbeten genom att Inköpscentralen gör mer omfattande beställningar.

Det här är skyddsmaterial som verkligen behövs i kommunala verksamheter. Vi är glada att avtalet är på plats, det kommer att förenkla beställningsprocessen, skapa uthållighet och på sikt minska risken för att bristsituationer uppstår, säger Johan Falk, vd OneMed.

I slutet av maj öppnade den webbutik som OneMed administrerar med anledning av ramavtalet och trycket var mycket högt. Enbart den första veckan beställde kommunerna över 2,5 miljoner handskar, 113 000 munskydd, 80 000 förkläden, 23 000 visir och närmare 5 000 liter av både handdesinfektion och ytdesinfektion. Hittills har över 14 miljoner handskar, 1,5 miljoner munskydd, nästan 500 000 förkläden och över 250 000 visir beställts genom plattformen.

Fler nyheter

exclamation

Du använder en gammal webbläsare. För att kunna nyttja alla funktioner i vår webbshop, så rekommenderar vi att du uppgraderar. Vi stödjer Internet Explorer version 9 och uppåt, Mozilla Firefox version 9 och uppåt, samt Google Chrome och Apple Safari.