Förbättrad sårbehandling i Ale kommun med hjälp av OneWound

Användningen av OneWound i Ale kommun har bidragit till bättre behandling och snabbare läkning av svårläkta sår. Personalens kompetensnivå har höjts samtidigt som kostnaderna har sänkts, vilket har frigjort resurser som kan användas till annat.

Inom hemsjukvården i Ale kommun är sårvård en av de vanligaste arbetsuppgifterna för sköterskorna. En stor utmaning har varit att hitta bra och tillförlitlig information om material och vad som fungerar bäst för olika typer av sår. Att höja kunskapsnivån gällande sårbehandlingar har varit ytterligare en utmaning.

 

Lösningen blev appen OneWound som med hjälp av artificiell intelligens och sårexperter ger vårdpersonal stöd och ökad trygghet i behandlingen av patienter med svårläkta sår. Tekniken hjälper till att bedöma om såret är inflammerat eller infekterat, och sårexperter finns tillgängliga genom en chattfunktion.  

 

  • Det här är bättre både för patienten och hemsjukvården. Bättre material och behandling ger snabbare läkning. Färre besök sparar tid och resurser som vi kan lägga på andra saker, säger Anna-Karin Brask, enhetschef Ale kommun.

 

Uppskattningsvis sparades 500 000 kr under förra året. De sänkta kostnaderna har gett Anna-Karin Brask möjligheten att genomföra satsningar som inte tidigare varit möjliga, bland annat har kontorsmiljön uppdaterats, utbildningsinsatser genomförts och en egen ankeltrycksmätare köpts in till enheten. Samtidigt har kompetensnivån bland personalen höjts, nu har alla sköterskor mer kunskap inom sår och sårvård.

 

  • Det är himla häftigt att se hur gruppen har utvecklats, vilken skillnad det är på kompetens och självförtroende. Det känns också tryggt att veta att vi hela tiden hänger med i utvecklingen och får det senaste tack vare att OneMed testar och utvärderar löpande, säger Anna-Karin Brask.

 

Viktigast är såklart patienten och det finns flera berättelser om hur förbättrad sårvård har förändrat patienters liv. Ett exempel är en man som i över två års tid haft problem med ett svårläkt sår. Han fick möjlighet att vara en del av det projekt som initialt rullades ut när det nya sårbehandlingsprogrammet från OneMed skulle implementeras.

 

  • Omläggningsfrekvensen har minskat, såret ser betydligt bättre ut och är nästan helt läkt. Han är riktigt glad och det är fantastiskt att kunna göra en sådan skillnad, säger Anna-Karin Brask.

Fler nyheter

exclamation

Du använder en gammal webbläsare. För att kunna nyttja alla funktioner i vår webbshop, så rekommenderar vi att du uppgraderar. Vi stödjer Internet Explorer version 9 och uppåt, Mozilla Firefox version 9 och uppåt, samt Google Chrome och Apple Safari.