Kampanj - Medicinskåp med spårbarhet

Under våren 2023 har OneMed noterat en större efterfrågan på medicinskåp, och vid närmare undersökning framkom det att IVO påbörjat en inspektion hos kommunerna under hösten 2022.

 

Under våren 2023 har OneMed noterat en större efterfrågan på medicinskåp, och vid närmare undersökning framkom det att IVO påbörjat en inspektion hos kommunerna under hösten 2022. Delrapporten i januari 2023 visar att av de 150 kommuner som inspekterats ”finns det inte någon som sticker ut med ett positivt resultat”. Varje kommun ska, till IVO, inkomma med en åtgärdsplan för bland annat sin läkemedelshantering.

 

Utdrag från "IVO kräver bättring av alla besökta kommuner" (Läkemedelsvärlden 2023-01-09)

”Ivo kräver bättring av alla besökta kommuner. Icke patientsäker läkemedelshantering är en av de vanligaste bristerna som kommunerna nu måste åtgärda”.

”Kommunerna får normalt 4-8 veckor på sig att återkomma till IVO och redovisa vilka förbättringsåtgärder som pågår eller planeras. De måste redovisa en plan för när åtgärderna ska vara klara och hur de ska följas upp.".

”Om bristerna inte avhjälps eller om begärd redovisning inte kommer in inom angiven tid kan IVO komma att fatta beslut om föreläggande med eller utan vite”, står det i ett beslut som Läkemedelsvärlden tagit del av.”.

Ta del av hela artikeln

 

Ta del av erbjudandet

 

Fler nyheter

exclamation

Du använder en gammal webbläsare. För att kunna nyttja alla funktioner i vår webbshop, så rekommenderar vi att du uppgraderar. Vi stödjer Internet Explorer version 9 och uppåt, Mozilla Firefox version 9 och uppåt, samt Google Chrome och Apple Safari.