OneMeds utbildningar OneLearn OneMed

Välkommen till OneLearn

Välkommen till OneLearn – din källa till specialiserad utbildning och föreläsningar för professionella inom vården. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningsprogram och föreläsningsämnen som är skräddarsydda för att möta behoven och kraven hos olika yrkesgrupper inom vården.

Våra utbildningar täcker olika inriktningar och områden inom hälso- och sjukvårdssektorn, vilket gör det möjligt för deltagarna att fördjupa sin kunskap och förbättra sina färdigheter inom specifika områden av intresse. Oavsett om det handlar om medicinteknik, sårvård, hygienrutiner eller annat, strävar vi efter att erbjuda relevanta och uppdaterade utbildningsprogram för att stödja professionell utveckling och förbättra vården.

Våra utbildningar leds av erfarna och kompetenta föreläsare som är experter inom sina respektive områden. Deras breda kunskap och praktiska erfarenhet ger en interaktiv och engagerande lärandeupplevelse för deltagarna, där de får tillfälle att lära sig av de bästa inom branschen.

Oavsett om du är sjuksköterska, läkare, medicinsk tekniker eller annan vårdpersonal, finns det något för alla på OneLearn. Ta del av våra utbildningar och föreläsningar för att fortsätta din professionella utveckling och leverera högkvalitativ vård till dina patienter.

Utbildningarna är kostnadsfria för dig som är kund hos oss idag.

Justerbar kompressionsbehandling vid sår och ödem

Vad innehåller utbildningen?


Denna specialiserade utbildning erbjuder en insikt i medicinsk kompression, inklusive metoder för att välja lämplig kompressionsbehandling. Med ett särskilt fokus på konceptet bakom Circaid justerbar kompression och dess funktion, presenteras även alternativa behandlingsalternativ för en mångfacetterad förståelse.

Målgruppen för denna utbildning omfattar undersköterskor, sjuksköterskor och annan medicinsk personal, vilka strävar efter att förbättra sin expertis och säkerställa högkvalitativ vård.

Utbildare


 


education  Anna Holm Sieppi

computer icon  www.medi.se

Utbildningstillfällen


Kontakta oss för intresseanmälan.

Vätskande sår och superabsorbenter

Vad innehåller utbildningen?


Denna utbildning är utformad för att förse deltagare med fördjupad förståelse för sårläkningsprocessen och betoning på produktkännedom, inklusive DryMax produkter. Genom en kombination av teori och praktik kommer deltagarna att rustas med verktygen för att effektivt behandla sår och upprätthålla högkvalitativ vård. Med fokus på åtta nycklar till framgångsrik sårbehandling och analys av patientfall, strävar utbildningen efter att maximera deltagarnas kompetens inom området för sårvård.

Utbildningen riktar sig till personal i vårdmiljö.

Utbildareeducation  Kicki Hasselgren

computer icon  www.absorbest.com

Utbildningstillfällen

 

Onsdag 5 juni, kl. 14-15 

Anmälan 5/6

Miljövänlig och skonsam antimikrobiell behandling

Vad innehåller utbildningen?


Bactiguard Wound Care Solution Rengör, minskar mikrobiell belastning och stödjer den naturliga läkningen. Avlägsnar biofilm och motverkar dålig lukt från såret. Den aktiva substansen hypoklorsyra (HOCl), är samma ämne som kroppens immunceller använder för att bekämpa infektioner.

Bactiguard Wound Care Gel och Gel Spray Fuktar såret och har en lindrande och bakteriostatisk effekt. Att bevara en fuktig sårmiljö förbättrar debrideringsprocessen för nekrotisk vävnad och påskyndar sårläkningen.

Utbildningen riktar sig till personal i vårdmiljö.

Utbildareeducation  Frank Nyhlén

computer icon  www.bactiguard.com

Utbildningstillfällen


Kontakta oss för intresseanmälan.

Grundläggande sårbehandling enligt TIME-principerna

Vad innehåller utbildningen?


Lär dig bedöma och behandla sår mer effektivt genom T.I.M.E sårbedömningsverktyg. Detta verktyg gör det lättare att förstå vad som är viktigt för att såret ska läka så snabbt som möjligt och hur man väljer rätt förband för respektive hinder i sårläkningen.

Vi kommer gå igenom bedömningsverktyget steg för steg där T.I.M.E är förkortning av T- Tissue (vävnad), I- Infection/Inflammation, M- Moisture (fuktbalans), E- Edges (sårkanter).

I den första modulen pratar vi om hälsoekonomi, d.v.s. varför är det ekonomiskt viktigt att behandla såren på rätt sätt. Vi kommer även gå igenom de två första bokstäverna i T.I.M.E, T och I.

I den andra modulen fortsätter vi på TIME-konceptet och går igenom M och E samt pratar om hur man kan jobba vidare med detta verktyg på respektive arbetsplats.

Utbildningen riktar sig till personal i vårdmiljö.

Utbildareeducation  Sofia Horn och Annika Uhlin

computer icon  www.smith-nephew.com

Utbildningstillfällen


Kontakta oss för intresseanmälan.

Qufora IrriSedo sängsystem, ett komplett, kontrollerat och ”slutet” irrigationssystem

Vad innehåller utbildningen?


Qufora IrriSedo sängsystem representerar en innovativ metod för genomförande av tarmirrigation medan patienten bevarar sängliggande position. Genom att erbjuda denna avancerade teknik strävar systemet efter att inte bara effektivisera processen utan även att optimera vårdresurser och minska kostnader, samtidigt som det främjar patientens välbefinnande i hög grad. Den tillhörande utbildningen riktar sig mot hälso- och sjukvårdspersonal inom områden som Hemsjukvård, ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet), och palliativa enheter. Syftet är att förse dessa yrkesgrupper med den nödvändiga expertisen för att säkerställa korrekt användning av Qufora IrriSedo sängsystem, vilket i slutändan resulterar i en förbättrad vårdstandard och patienttillfredsställelse.

På denna utbildning kommer vi även prata om Qufora IrriSedo MiniGo som är en enkel lösning för transanal irrigation, en mindre mängd vatten som hjälper patienten att ta tillbaka kontrollen över tarmen. Enkel att använda, enkel att lära ut och kan användas inom många områden där förstoppning eller avföringsinkontinens är ett faktum.


Utbildare


 


education  Anna-Rita Marzo

computer icon  www.qufora.com

Utbildningstillfällen


Torsdag 30 maj, kl. 15:30-16:30

Anmälan 30/5

Hygienutbildning

Vad innehåller utbildningen?


Att förstå betydelsen av hygien är av central vikt inom alla miljöer, särskilt inom vård- och hälsovårdssektorn där förebyggande åtgärder är avgörande för att minska risken för spridning av infektioner och bibehålla en hälsosam miljö. En del av denna förståelse innefattar korrekt handhygien och effektiv handdesinfektion, vilket är grundläggande för att minska överföringen av patogener och smittsamma sjukdomar. Dessutom är desinfektion av ytor och utrustning av avgörande betydelse för att eliminera potentiella smittkällor och säkerställa en ren och steril arbets- eller vårdmiljö.

För att upprätthålla en hög standard av hygien och säkerhet är det nödvändigt att integrera adekvata hygienrutiner och protokoll i dagliga arbetsprocesser. Detta innebär att utbilda personalen om betydelsen av hygien och korrekt hygienpraxis samt att tillhandahålla lämpliga desinfektionsmedel och utrustning för att underlätta effektiv rengöring och desinfektion. Genom att fokusera på dessa grundläggande åtgärder kan vi aktivt bidra till att minimera risken för infektionsspridning och främja en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla.

Utbildningen riktar sig till personal i vårdmiljö.

Utbildare


Clemondo logo


education  Annelie Höggren

computer icon  www.clemondo.se

Utbildningstillfällen


Tisdag 11 juni, kl. 13-14

Anmälan 11/6

Optimera dina patienters hudvård: Lär dig identifiera och behandla fuktrelaterade hudskador för att förbättra omvårdnaden och minska risken för trycksår


Observera att denna utbildning hålls på engelska!

Vad innehåller utbildningen?


Denna master class kommer att fokusera på fuktrelaterade hudskador (MASD), vilket är en övergripande term för olika former av hudskador som uppstår på grund av långvarig exponering för fukt, t.ex. inkontinensrelaterad dermatit (IAD).

Vi kommer att utforska den betydande påverkan MASD har på patientens välbefinnande och livskvalitet samt hur det utgör en välkänd och dokumenterad riskfaktor för trycksår.

Vi kommer även att granska de grundläggande principerna för hudvård och de evidensbaserade riktlinjer för produkter som finns tillgängliga för att skydda och återställa hudens barriärfunktion.

Genom denna utbildning kommer du att få en djupare förståelse för de olika typerna av MASD, dess riskfaktorer, samt bedömnings- och hanteringsprinciper. 

Utbildningen riktar sig till personal i vårdmiljö.

Utbildare


Solventum dark logo
(Tidigare 3M)


education  Vicky

computer icon  www.solventum.com

Utbildningstillfällen

 

Måndag 3 juni, kl. 10:30-12:30

Anmälan 3/6

Venösa bensår och kompression: Lär dig hur denna typ av sår påverkar dina patienters livskvalitet och hur du kan erbjuda den bästa vården och behandlingen


Observera att denna utbildning hålls på engelska!

Vad innehåller utbildningen?


I denna master class kommer du att lära dig hur kärlsystemet fungerar, dess betydelse och hur det påverkar behandlingsmetoder. Förstå sjukdomsprocessen bakom venösa bensår för att effektivt kunna behandla dina patienter.

Vi kommer även att fokusera på betydelsen av helhetsbedömningar och hur man skiljer mellan olika typer av sår i de nedre extremiteterna. Vilka olika behandlingsmetoder som finns tillgängliga och hur man väljer behandlingsalternativ för venösa- och arteriella sår samt sår med blandad etiologi.

Utbildningen riktar sig till personal i vårdmiljö.

Utbildare


Solventum dark logo
(Tidigare 3M)


education  Vicky

computer icon  www.solventum.com

Utbildningstillfällen


Tisdag 11 juni, kl. 10:30-12:30

Anmälan 11/6