Koniotomiset Cricothyrotomy (5mmx9cm kuff vuxen)

Fakta

Artikelnr
262227
Antal i förpackning:
1 st
Antal i transportförpackning:
20 st

Beskrivning

Används för akut luftvägsåtkomst när endotrakeal intubering ej kan utföras. Tillgång till luftvägarna fås genom perkutan (Seldinger) teknik via membrana krikothyroidea. Efterföljande utvidgning av kanalen och luftstrupens ingångsplats tillåter införing av luftvägskatetern. Katetern är kuffad för att skydda och kontrollera luftvägen när den är på plats. Luftvägskatetern är röntgentät.
Visa mer