Test COVID-19 Boson

Boson SARS-CoV-2-Antigentest är ett självtest för detektering av pågående Covid-19-infektion.

  • CE-certifierat test för självprovtagning vid misstanke om
    pågående Covid-19
  • Utförs genom nästopsning i främre näsan
  • Kontakta sjukvården vid positivt resultat
  • Kan EJ användas som reseintyg.


Bosons test är ett in vitro-test som baseras på immunkromatografi. Självtestet görs via toppsning i näsan och resultatet visas efter 15-20 minuter. Kan användas som screening av symptomfria individer på exempelvis arbetsplatser.
Känslighet 96,77 % (Känslighet anger andelen individer med covid-19 som får ett positivt resultat vid användning av antigentestet.)
Specificitet 99,20 % (Specificiet anger andelen individer utan covid-19 som får ett negativt resultat vid användning av antigentestet.)

Användarinstruktion:
Följ instruktionerna som medföljer testet. Testet är lätt att använda och visar snabbt testresultat. (Läs av resultatet efter 15-20 minuter. Vänta inte längre än 20 minuter för då kan resultatet bli felaktigt.) Barn under 14 år bör få hjälp av en vuxen för att göra testet. Självtest för engångsbruk. Testet ska användas i rumstemperatur (15–30 °C). Om produkten har förvarats i en lägre temperatur (under 15 °C) ska den stå i normal rumstemperatur i 30 minuter innan den används.