Attends For Men

En komplett serie tunna, diskreta skydd speciellt designade för män för att hantera dropp, lätt och medel urininkontinens. Finns i absorptionsnivåerna 1-4.

Nivå 1 och 2 är utformade för män med efterdropp eller lättinkontinens och nivå 3 och 4 för män med lätt till medelinkontinens. Nivå 3 och 4 har dessutom hög läckagesäkerhet med hjälp av läckagebarriärer. Absorptionskärnan består av fluff och superabsorbenter med naturlig Odour Protection, vilket minskar risken för uppkomst av otrevlig lukt. Skyddet appliceras över penis och pung och fixeras med hjälp av en fästyta på skyddets utsida i tätt åtsittande underkläder eller fixeringsbyxa.