Sårspolning Prontosan (40ml ampull eng)

Fakta

Artikelnr
1000760
Antal i förpackning:
24 st
Antal i transportförpackning:
192 st
Antal på pall:
9408 st

Beskrivning

Såret spolas kortvarigt med Prontosan Sårspolvätska för att ta bort lösa beläggningar. Dränk sedan in en kompress med Prontosan Sårspollösning och låt den ligga över såret i 10 –15 minuter. Därmed bryts ytspänningen i biofilmen, så att upprensningen blir mer effektiv. Avsluta med att torka av såret med en kompress.
Visa mer