Guide Förskrivarstöd

Förskrivarstödet Guide hjälper vårdpersonal vid förskrivning av hjälpmedel inom hälso- och sjukvården. Guide innehåller ett brett utbud av tjänster för vårdgivande organisationer som har målet att öka vårdkvaliten.

Med Guide är det lätt att välja rätt hjälpmedel och du får hjälp med förskrivning, uppföljning och dokumentation.

Guide
Förskrivarstöd

Förskrivarstödet Guide hjälper vårdpersonal vid förskrivning av hjälpmedel inom hälso- och sjukvården. Guide innehåller ett brett utbud av tjänster för vårdgivande organisationer som har målet att öka vårdkvaliten.

Med Guide är det lätt att välja rätt hjälpmedel och du får hjälp med förskrivning, uppföljning och dokumentation.

Hjälpmedelsområden

Inkontinens

Kateter

Nutrition

Diabetes

Stomi

Hjälpmedelsområden

Inkontinens

Kateter

Nutrition

Diabetes

Stomi

Så fungerar Guide

Guide är ett komplett förskrivarstöd som gör det enkelt och tryggt för dig som användare. Med enkla tydliga sökfunktioner blir det lätt att för varje individuell vårdtagare välja rätt hjälpmedel för bästa vårdkvalitet och med iterativa förskrivningar sparar du tid.

 

Lätt att välja rätt

Guide hjälper dig att förskriva rätt hjälpmedel till vårdtagaren. Med en enkel sökfunktion baserad på de olika produktgrupperna kan du filtrera på produkttyp och egenskap så att du hittar bästa val av hjälpmedel utifrån varje enskild vårdtagares behov. Guide visar utförliga produktbeskrivningar, bilder och produktblad.

 

 

Hantering av vårdtagare

Guide erbjuder en smidig och enkel hantering både när det gäller att registrera nya vårdtagare samt att söka efter en vårdtagare. Registrering av vårdtagare kan ske med hjälp av SPAR (Statens personadressregister). Guide följer gällande lagstiftning avseende GDPR och PDL. Guide stödjer så kallad stark autentisering i form av inloggning med Sithskort.

 

 

Iterativa förskrivningar

Spara tid genom att skapa iterativa (repetitiv) förskrivning till vårdtagaren i Guide. Vårdtagaren beställer enkelt hem sina förskrivna hjälpmedel via Vårdtagarportalen. Det sparar dig tid och gör det smidigt för vårdtagaren. Som förskrivare kan du ockå göra avrop på hjälpmedel via Guide.

 

 

Sammanställning & historik

Förskrivarstödet tillhandahåller en sammanställning över valda produkter, olika omvårdnadsåtgärder och ordinationer till varje enskild vårdtagare. Sammanställningen finns tillgänglig för utskrift. Du kan se orderhistorik kopplat till varje enskild vårdtagare men även för hela vårdenheten och följa alla leveranser. Även beställningar gjorda i Vårdtagarportalen kan följas i Guide.

 

 

Behörighet & Roller

I Guide kan olika användarna ha olika roller och därmed olika rättigheter. Legitimerad personal kan ges rättighet att förskriva hjälpmedel och övrig vårdpersonal kan ges rätten att göra avrop på förskrivna hjälpmedel. En användare kan vara kopplad till en eller flera vårdenheter.

 

 

Implementering & Support

Guide är en nätbaserad tjänst & kräver ingen lokal installation. OneMed hjälper er med implementering och utbildning kan ske för användarna i form av E-learning. Dessutom finns det gott om instruktionsfilmer i Guide. Självklart hjälper vår kundsupport till vid eventuella problem.


Mer information kring funktioner & tillval

 

Så fungerar Guide

Guide är ett komplett förskrivarstöd som gör det enkelt och tryggt för dig som användare. Med enkla tydliga sökfunktioner blir det lätt att för varje individuell vårdtagare välja rätt hjälpmedel för bästa vårdkvalitet och med iterativa förskrivningar sparar du tid.

 

Lätt att välja rätt

Guide hjälper dig att förskriva rätt hjälpmedel till vårdtagaren. Med en enkel sökfunktion baserad på de olika produktgrupperna kan du filtrera på produkttyp och egenskap så att du hittar bästa val av hjälpmedel utifrån varje enskild vårdtagares behov. Guide visar utförliga produktbeskrivningar, bilder och produktblad.

 

 

Hantering av vårdtagare

Guide erbjuder en smidig och enkel hantering både när det gäller att registrera nya vårdtagare samt att söka efter en vårdtagare. Registrering av vårdtagare kan ske med hjälp av SPAR (Statens personadressregister). Guide följer gällande lagstiftning avseende GDPR och PDL. Guide stödjer så kallad stark autentisering i form av inloggning med Sithskort.

 

 

Iterativa förskrivningar

Spara tid genom att skapa iterativa (repetitiv) förskrivning till vårdtagaren i Guide. Vårdtagaren beställer enkelt hem sina förskrivna hjälpmedel via Vårdtagarportalen. Det sparar dig tid och gör det smidigt för vårdtagaren. Som förskrivare kan du ockå göra avrop på hjälpmedel via Guide.

 

 

Sammanställning & historik

Förskrivarstödet tillhandahåller en sammanställning över valda produkter, olika omvårdnadsåtgärder och ordinationer till varje enskild vårdtagare. Sammanställningen finns tillgänglig för utskrift. Du kan se orderhistorik kopplat till varje enskild vårdtagare men även för hela vårdenheten och följa alla leveranser. Även beställningar gjorda i Vårdtagarportalen kan följas i Guide.

 

 

Behörighet & Roller

I Guide kan olika användarna ha olika roller och därmed olika rättigheter. Legitimerad personal kan ges rättighet att förskriva hjälpmedel och övrig vårdpersonal kan ges rätten att göra avrop på förskrivna hjälpmedel. En användare kan vara kopplad till en eller flera vårdenheter.

 

 

Implementering & Support

Guide är en nätbaserad tjänst & kräver ingen lokal installation. OneMed hjälper er med implementering och utbildning kan ske för användarna i form av E-learning. Dessutom finns det gott om instruktionsfilmer i Guide. Självklart hjälper vår kundsupport till vid eventuella problem.


Mer information kring funktioner & tillval

 

Vill ni veta mer?

Kontakta Micki Pressing Produktägare micki.pressing@onemed.com 0732-314108
Till Guide

Vill ni veta mer?

Kontakta Micki Pressing Produktägare micki.pressing@onemed.com 0732-314108
Till Guide