OneWound - Vårt sårbehandlings-
program

OneWound - Vårt sårbehandlingsprogram

Vårt sårbehandlingsprogram består av både teoretiska och praktiska utbildningsmoment. Vi använder OneWound och manuell interaktion för att kontinuerligt ge tillgång till sårexperter och vidareutbildning.

OneWound - Vårt sårbehandlings-
program

Vårt sårbehandlingsprogram består av både teoretiska och praktiska utbildningsmoment. Vi använder OneWound och manuell interaktion för att kontinuerligt ge tillgång till sårexperter och vidareutbildning.

Effekter av programmet


Total besparing på 10 sårbehandlingsprogram i miljoner SEK

 

Effekter av programmet


Total besparing på 10 sårbehandlingsprogram i miljoner SEK

   

OneWound -
Vårt sårbehandlingsprogram

Vårt program består av såväl teoretisk utbildning som praktisk träning för att öka kunskapen i sårläkningsprocesser av svårläkta sår långsiktigt. Vi arbetar hands-on tillsammans med er och era patienter för att stötta er i behandlingen av era patienter med svårläkta sår och vi är vid er sida och hjälper er längs hela läkningsprocessen. Programmet leds av sårbehandlingsexperter som även kommer hjälpa er att använda den digitala plattformen "OneWound appen", som kommer att vara vårt arbetsverktyg under hela programmet.

 

OneWound -
Vårt sårbehandlingsprogram

Vårt program består av såväl teoretisk utbildning som praktisk träning för att öka kunskapen i sårläkningsprocesser av svårläkta sår långsiktigt. Vi arbetar hands-on tillsammans med er och era patienter för att stötta er i behandlingen av era patienter med svårläkta sår och vi är vid er sida och hjälper er längs hela läkningsprocessen. Programmet leds av sårbehandlingsexperter som även kommer hjälpa er att använda den digitala plattformen "OneWound appen", som kommer att vara vårt arbetsverktyg under hela programmet.

 

Funktionalitet i appen
Registrering av sår
Behandlingsstruktur
Omläggningsrekommendation
Chat med råd och stöd
Mätning av progress

Vill ni veta mer?

Läs mer här

Eller nå ut

Kontakta Maria Käll Vårdutvecklingschef inom sårbehandling maria.kall@onemed.com 072-547 27 70