Stort intresse för OneWound på Framtidens Hälso & Sjukvård

Mellan den 25-26 januari var OneMed på Framtidens Hälso & Sjukvård på Kistamässan i Stockholm. På onsdagen hade Lisa och Johanna från sårteamet ett seminarium med fokus på sårappen OneWound. Genom sina program stärker de vårdpersonalens kunskaper och ökar vårdkvaliteten vilket ger betydande positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter.

Framtidens vårdbehov kräver digitala verktyg som bidrar till trygghet, ökad kunskap och att vårdens resurser används så effektivt som möjligt.

Sårteamet märkte ett stort intresse vid montern där många av besökarna ville veta mer om hur man ska driva sårbehandlingsprogrammet framåt med verktyg som ska underlätta för personal som arbetar med just sår. 

Besök OneWound här!