Lärdomar från sjukvården i Ukraina - Webinar 13/3

OneMed Dialog webinar lärdomar från sjukvården i Ukraina

Vilka värdefulla lärdomar kan vi hämta från sjukvården i Ukraina för att stärka vår beredskap inom hälso- och sjukvård? Hur effektiv är den prehospitala vården från evakuering till sjukhus?

 

Du är inbjuden att delta i ett webinar med Läkaren Johan Bogg från MSBs operativa avdelning och specialistläkaren Elly Reinolds, grundare av OperationAid. De kommer att dela viktiga insikter från sjukvården i Ukraina som kan bidra till att förbättra vår civila beredskap inom hälso- och sjukvård.

Anmäl dig kostnadsfritt och delta i en viktig diskussion som syftar till att stärka beredskapen och effektiviteten i den prehospitala vården. Vänligen sprid inbjudan till kollegor som kan dra nytta av detta webinar.

Välkommen!