OneMed & OperationAid LIVE-panel på Vitalis scen 14 maj - Beredskap för hälso- och sjukvården i vardag, kris och krig

OneMed på Vitalis

Vad händer i Sverige med det civila försvaret och den civila beredskapen inom hälso och sjukvård? Vilka lärdomar kan vi dra från Ukraina och vad krävs för uppbyggnaden av den svenska hälso- och sjukvården för en ökad beredskap och robusthet? Hur uppnår vi en god och trygg materialförsörjning och logistik till hälso- och sjukvården i höjd beredskap och ytterst krig? Moderator Fredrik Berling leder samtalet med Elly Reinolds, specialistläkare och grundare OperationAid samt Peter Olofsson, Sales Manager OneMed kring trygg materialförsörjning och beredskap till hälso- och sjukvården i vardag, kris och krig.

Välkommen till Vitalis scen 14 maj 10.30-11.00, sal F5

Till Vitalis program: Vitalis 2024